Elect logo - Connecting brands with agencies

REFERANSER

Dette er noen av kundene vi har jobbet med de siste månedene

Ta kontakt for relevante referanser for ditt selskap og prosjektet dere står foran

VÅRE
TJENESTER

Vi øker verdien som oppstår i et fungerende samarbeid mellom merkevarer og deres byråpartnere

RÅDGIVNING
Vi hjelper våre oppdragsgivere med økt problemforståelse, og bistår i å definere behovet for organsiering av og kjøp av tjenester knyttet til kommunikasjon, markedsføring, kreativitet og teknologitjenester. Det kan være evaluering av dagens samarbeidspartnere, prosjekter for å identifisere potensielle forbedringer i kommunikasjonen og organiseringen av byråsamarbeidet, eller å tilrettelegge for valg av nye byråleverandører. Omfang og kriterier avhenger av initielle fase som handler om økt problemforståelse.

OVERSIKT
Vi er i ferd med å bygge en komplett oversikt over partnere innen kommunikasjonsbransjen. Denne oversikten vil standardisere og effektivisere deler av dagens prosesser med tanke på selskapsinformasjon, fagområder, kundecaser og tilgjengelighet med tanke på din virksomhet. Vår detaljerte kunnskap om leverandørenes egenskaper og kompetanser gjør søket etter potensielle partenere mer presis og effektiv.

PROSJEKTLEDELSE
Vi tar et helhetlig ansvar for å sikre en strukturert, effektiv og verdifull prosess – både for våre oppdragsgivere og involverte samarbeidspartnere. Dette handler både om den initielle dialogen, at vi fokuserer på det som er viktig for et godt samarbeid, og at prosessen oppleves som smidig, inkluderende og verdifull for alle involverte.

EVALUERING
Vi bistår med evaluering av dagens samarbeid, og sikrer også tydelige evalueringskriterier ved valg av nye samarbeidspartnere. Vi fokuserer både på strategisk og operative evne til å levere på dine behov. Dette handler både om å fokusere på byråenes evne til å utvikle, forvalte og levere i et samarbeide med dere som oppdragsgivere, innenfor deres økonomiske rammer.

VÅR
METODE

Gjennom dyp markedsinnsikt, effektive prosesser og bruk av teknologi, utgjør vår metode en effektiv og smart måte å gjennomføre byråvalg på.

PROBLEMFORSTÅELSE
Sammen med oppdragsgiver tar vi utgangspunkt i virksomhetens nåværende og ønsket situasjon, forretningsmodell, og ressurssituasjon. Noen eksempler på hva det handler om:

  • Hvilke målsetninger og målgrupper prioriterer du?
  • Har du en abonnementsmodell eller er du en retailer?
  • Hvor ligger potensialet for forbedring – kunderekruttering, bruker opplevelser, kundelønnsomhet, merkevareposisjon, avkastning på medieinvesteringer?
  • Hvilken kompetanse ønsker du å bygge internt, og hvordan skal det spille med ny samarbeidspartner?

OMFANG OG KRITERIER
Med utgangspunkt i problemforståelsen definerer vi sammen en tydelig brief på hvilken type samarbeidspartner du har behov for, og omfanget på samarbeidet. Vi setter tydelige objektive kriterier for evalueringen som ligger til grunn for det endelige valget.

UTVALG
Vi benytter vårt nettverk og database som gir en totaloversikt over aktørene innen ulike fagområder. Vår viktigste rolle er å inviterer de aktørene som oppfyller definerte kriterier, avdekke tilgjengelighet, og sikre et nødvendig utvalg av partnere.

EVALUERINGSPROSESS
Vår evalueringsprosess handler om å kvalitetssikre potensielle partnere basert på definerte evalueringskriterier. I denne fasen er vi opptatt av å forstå partnerens forretningsforståelse, refleksjonsevner, strategiske kompetanse, og operasjonell leveranseevne. Et vellykket samarbeid handler både om fag, kjemi og tall.

VALG
Vi bistår våre oppdragsgivere i valg av riktig partner basert på definerte kriterier, sikrer nødvendig informasjon til de som ikke ble valgt, og bistår i oppstarten av et samarbeid for å sørge for at samarbeidet får en god start.

Her finner du oss

Elect AS
co/ ANFO
Torggt 15 0181 Oslo

Org. nr: 921 750 978

Kontakt:   Knud Fahrendorff
Telefon:   952 83 101
Mail:  knud@elect.as