Møt Knud – lederen av Elect

I mai 2019 tiltrådde Knud Fahrendorff stillingen som daglig leder i Elect. Med seg inn i stillingen har Knud lang erfaring fra markedsføring og ledelse hos selskaper som Cloetta, Orkla og Tine. Med lang og mangslungen erfaring som kategori- og markedsdirektør har han både tatt del i og ledet flere store byråvalgsprosesser, og han kjenner godt til verdien av gode samarbeider med byråer og ikke minst konsekvensen av mindre vellykkede samarbeid.

Viktigheten av byråsamarbeidet

-I beste fall opplever man at byrået og menneskene i det er en forlengelse av merkevarens ambisjoner. Jeg har opplevd at leverandører har bidratt til å heve både kvalitet og resultatgrad av investeringene. Det er masse skikkelig flinke folk der ute, og ofte er perspektivene og erfaringene man får med seg inn samarbeidene en flott bonus. Det handler om å skape et godt samarbeid hvor man har felles interesse av å skape gode resultater. Et godt byrå leverer både presist på de definerte målsetningene, men det er kanskje viktigere enn noengang at de også ser nye muligheter og våger å utfordre kundene sine.
-Men jeg har også opplevd at byrårelasjonen mister fokus og at samarbeidet lider under interne utfordringer i byrået eller at byrået staker ut en kurs som ikke gir en god effekt for kunden.

Godt utgangspunkt

Når Knud startet opp i Elect var det spesielt muligheten til å være med på et nytt initiativ innen et felt han kjenner godt som var motiverende.
-For meg er det en trygghet i at ANFO og Teft Consulting står bak Elect. Med ANFO i ryggen har vi tilgang på mye unik kompetanse om utfordringene og behovene i hos annonsørene i Norge. I tillegg er de en forening med internasjonale forgreninger som hjelper oss med å se utfordringer i markedet også før de treffer Norge med full kraft. Teft har mer erfaring med utvelgelsesprosesser i fagområdene Elect jobber med enn noen annen i markedet. Deres kjennskap til metode og oversikt over både fagområder og byråbransjen gir oss et veldig godt utgangspunkt for å raskt etablere og gjennomføre prosessene. I mine møter med både ANFO og Teft har jeg dessuten møtt engasjerte og positive folk som jeg har skikkelig lyst til å samarbeide med.

Mange oppgaver

Elect har allerede gjort sitt første større prosjekt og er i gang med flere spennende prosjekter. Det er dessuten mye som skal gjøres for videreutvikle strukturen, oversikten og nøyaktigheten som er så viktig i byråutvelgelsesprosessen. Målet for Elect er å sikre at byråvalgsprosessene blir presise, faglige og effektive for markedsførerne. Men vi vil også spille en rolle for å hjelpe byråene med å vise seg fra sin beste side og skape forståelse for verdien av tjenestene og kompetansen som de forskjellige byråmiljøene tilbyr. Derfor jobber Elect med å bygge en byrådatabase som gjør kommunikasjon mellom annonsørene og byråene mindre basert på tilfeldigheter og som skal bidra til å effektivisere prosessene for alle parter.
-I Elect har vi tilgang på mange flinke folk gjennom eierne våre, og i prosjektene vil vi sørge for at vi kobler på akkurat den kompetansen som trengs for å forme og drive prosessene på best mulig måte. Vi jobber jo med både ganske tradisjonelle fagområder og med det aller siste innen teknologi og automatisering. Da sier det seg selv at man må passe på å lage tverrfaglige team som evner å se hele problemstillingen og gjennkjenne mulighetene i miljøene vi møter.

Ta kontakt!-Jeg byr på kaffe, enten det er utfordringer i forbindelse med organiseringen av markedsarbeidet eller forestående byråvalgsprosesser. Vi vil starte å jobbe systematisk med å bli kjent med byråene nå, og det er bare å slå på tråden om det er noe du lurer på, enten du leder et byrå eller en merkevare, avslutter Knud.

Knud treffer du på telefon 952 83 101 eller på mail knud@elect.as