Den Store Inhousingsbølgen

Under Den Store Annonsørdagen på Latter den 10. oktober 2019 presenterte ANFO «Den store annonsørrapporten» som viser både ambisjoner og utfordringer for norske annonsører.

Det er ikke noe nytt at brorparten av annonsørene planlegger å gjøre mer av markedsarbeidet selv. Tiltagende inhousing de siste årene viser at de mener alvor. Samtidig svarer hele 45% at de har undervurdert hvor ressurskrevende inhousing er. Det er også færre som svarer at de planlegger å løse de fleste markedsoppgaver inhouse enn tidligere år.

Kanskje vi har sett toppen av inhousingsbølgen for en stund fremover?

-Det handler om kostnader, kvalitet og effektive prosesser

I etterkant av presentasjonen av noen av funnene i undersøkelsen, ble det holdt en debatt der annonsørene var representert med Aina Lemoen Lunde (markedsdirektør i DNB), mediebyråene var representert med Marie Louise Alvær (administrerende direktør i PhD) og Kjetil Try fikk svare som reklamemann (leder for Try Reklame).

Aina Lemoen Lunde (markedsdirektør i DNB) sier følgende i debatten;

-Vi har bygget opp mye internt blant annet fordi vi trenger ekstremt mye innhold. For å klare å holde takten oppe er vi nødt til å gjøre det internt. Det handler både om kostnader og at vi er avhengige av effektive prosesser. Vi må være tett på egne data og egne salgskanaler. Vi har primært digitale produkter og da blir markedsføring en integrert del av forretningen, sier Aina Lemoen Lunde i DNB.

Hun mener for mye outsourcing vil påvirke gjennomslaget i egen virksomhet.

-Det er utfordringer knyttet til både inhousing og outsourcing. Hvis du ønsker at marketing skal være relevant i virksomheten din så er det faktisk et poeng å være helt integrert med forretning. Jeg syns det er viktig at markedsførere er tydelige når det gjelder hva markedsføring kan være i en virksomhet. Vi snakker ganske fort om mediekjøp eller kommunikasjon, men markedsføring handler også om produktutvikling, prising og distribusjonsstrategien.

-Det er viktig å være bevisst på hva som er sentralt for markedsføring i din virksomhet og prioritere å outsource det som er litt mer perifert i verdikjeden. Outsourcer du for mye av kompetansen vil det påvirke gjennomslaget i egen virksomhet, sier Aina.

Vi i Elect mener at dette er ganske betegnende for større aktører. Man må knytte markedsføring tett til forretning, og da vil et velfungerende internt kompetansemiljø være en rasjonell løsning.

Fortsatt mye å hente på gode samarbeid

Selv om markedsføring har blitt mer «self service» i løpet av de siste årene opplever vi i Elect at annonsørene fortsatt syns at de har mye å hente på gode samarbeider med byråene.

Marie-Louise Alvær som leder mediebyrået PhD fulgte opp Aina sin uttalelse med å dele erfaringer fra Omnicom-systemet:

– Vi har diskutert inhousingstrenden med våre kolleger i andre markeder. De så at trenden gikk veldig fort opp og så veldig fort ned, blant annet fordi det kan være vanskelig med rekruttering og benchmarking. Inhousing av de tjenestene vi jobber med dag til dag er veldig komplisert for en annonsør å sitte med over tid. Derfor vil vi hjelpe de som har behov for det. Noe kan løses godt inhouse, andre oppgaver er vanskelig og da kan vi hjelpe med det, sier Marie-Louise.

Utfordringen har tatt en dreining mot å ikke bare handle om kostnader og definerte leveranser, men vel så mye om hvordan byråene spiller de interne kompetansemiljøene hos kundene bedre. Å finne balansen mellom hva man kan og bør gjøre selv i markedsarbeidet, og på hvilke områder en integrert byråpartner kan bidra med verdi, er en oppgave som moderne markedsførere tar på alvor.

-Det gode med inhousing er at flere i bedriften blir opptatt av markedsføring – og det kommer også byråene til gode. Fokus er bra, for alle, sier Kjetil Try.

Kvalitet og kunnskap

For det er der slaget står, om vi skal lytte til hva både byråene og kundene sier akkurat nå. Blir kvaliteten bedre av å gjøre jobben inhouse? Ikke alltid – og det er spesielt komplekse digitale fagområder som kan være utfordrende å holde i om man ikke har et større fagmiljø internt, gjerne med tilhørighet til andre fagmiljøer internasjonalt. Om man ikke har det, er det en risiko at man støtter seg mest til kanal- og teknologileverandører. De har jo som mål å selge nettopp sin egen kanal eller teknologi.

Det virker også som at tyngre kreativ kompetanse fortsatt er en byråleveranse. Allkevel har mange større markedsavdelinger i løpet av ganske kort tid etablert solide miljøer for innholdsproduksjon og spredning. Kanskje har «expressbyråene» sett sine siste dager?

Elect bidrar inn i byråvalgsprosesser fra start til slutt. En viktig del av dette er å gjøre en analyse av ressursene og ambisjonene i markedsavdelingen og finne en riktig match med et byråmiljø som ikke bare gjør en god jobb med markedsbudsjettet. Et godt byrå bidrar til å gjøre kunden sin både klokere og mer kompetent.